Navigace

Mobilní gensety poslouží jako zdroj elektrické energie dokonce i v extrémních podmínkách


Mobilní gensety poslouží jako zdroj elektrické energie dokonce i v extrémních podmínkách

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 14. ledna 2020 – V současné době, kdy jsou nejvíce oceňována rychlá, efektivní a zároveň inteligentní řešení, je souprava s přenosným alternátorem / elektrickým generátorem nejenom poptávaným, ale i ceněným zdrojem. Mobilní elektrostanice obstály v praxi dokonce i na Sibiři nebo v Africe. Dočasně a dlouhodobě nacházejí uplatnění zejména v sektorech těžby, topného průmyslu, mobilních datových center, inteligentních sítích, rozvodnách nebo např. přečerpávacích a očistných stanic. Vyhledávány bývají i jako možná řešení v krizových situacích – např. jako zdroj elektrické energie pro nemocnice při nenadálých událostech.

„Mezi hlavní výrobce gensetů se aktuálně řadí např. CAT, Perkins, Volvo, Cummins, IVECO i Atlas Copco. Jednotlivé produkty se liší zejména s ohledem na technické specifikace. Aktuálně v dohledné době plánujeme představení inovativního gensetu PREX. Ten splňuje nejvyšší evropské standardy z hlediska kvality produktu, “ uvádí Dmitrij Lipovskij, managing director společnosti PROFITEX Group.

Principem gensetu, potažmo převozných elektrostanic, je zajištění energie bez použití sítě při současném minimalizování rizika globálního poškození ekosystémů. Vzhledem k jejich využití, kdy nejčastěji slouží jako primární zdroj energie, jsou tyto mobilní elektrárny konstruovány s ohledem na emisní normy (kromě Kanady a USA, které se řídí normou Tier I-III). Genset zpracovává a dodává energii šetrně (oproti uhelným elektrárnám). Zplodiny vzniklé při aktivním procesu jsou filtrovány. Největší uplatnění nacházejí tyto přístroje v oblastech, kde je omezená dostupnost el. energie, popř. je nevýhodné ji tam síťově zavádět.

Výroba a mezinárodní distribuce kontejnerů z řady PREX je zajišťována v České republice. Podle požadavků zákazníka je uzpůsobena technická specifikace, vzhled, design aj. Jejich (nejčastěji) ocelové konstrukce se testují v extrémních teplotách, a to od – 50 °C až do + 50 °C. Materiál proto zajišťuje nejen spolehlivost a vysoký standard, ale i odolnost vůči korozi.

Technologické kontejnery mohou být propojovány i do větších celků a jsou vyráběny na klíč. V důsledku toho mohou být dimenzovány i s protipožární úpravou nebo např. odhlučněné.

Svařovací proces je certifikován podle ČSN EN ISO 3834-2: 2006. Společnost disponuje i osvědčením o způsobilosti výrobce. Elektrostanice nacházejí největší využití, vzhledem ke své funkci, zejména ve stavebnictví, montážních střediscích, výrobních závodech a ocelárnách, zemědělském, těžebním a ropném průmyslu, supermarketech a logistických centrech, hotelnictví a rekreačních střediscích, benzínových čerpacích střediscích, armádní technice, bankách, školách, municipálních střediscích, nemocnicích, energetice atd.

Kontakt pro média:

Dana Řeháčková

d.rehackova@profitexgroup.com

www.profitexgroup.comCLOSE
CLOSE
Nahrávám