Navigace

Koordinátorem hradecké technologické výroby se stala společnost Temlos Industry


Koordinátorem hradecké technologické výroby se stala společnost Temlos Industry

TISKOVÁ ZPRÁVA

Výrobu technologických kontejnerů a filtračních jednotek převzala společnost Temlos Industry, která patří do skupiny PROFITEX Group. Hradecká produkce se rozrostla o elektrotechnickou divizi, která i nadále bude své produkty směřovat jak na český, tak zahraniční trh. Filtrační jednotky vyráběné v Hradci Králové spalují škodliviny při vysokých teplotách. Jejich hlavní úlohou je chránit životní prostředí a zároveň i kvalitu či bezpečnost ovzduší v samotných provozech.

Hradecká společnost Favus, která nově patří pod Temlos Industry, se více než 20 let specializuje na výrobu technologických kontejnerů a filtračních jednotek. „Nejen ocelové konstrukce, ale i jednotlivé součástky, které vyrábíme v našich provozovnách, jsou koncipovány od původního náčrtu až po samotnou realizaci na míru všem našim klientům. Distribuovány jsou následně do celého světa,“ uvádí Dmitrij Lipovskij, Managing Director společnosti PROFITEX Group.

Filtračních jednotky, které se vyrábí v Hradci Králové, jsou nezbytné pro filtraci vzduchu v průmyslových odvětvích. Bez nich by nemohly být odváděny nebezpečné těkavé organické látky, které se uvolňují při výrobě ve farmaceutických provozech, lakovnách nebo strojírenství. Takové přístroje běžně zvládají zpracovávat škodliviny ve vzduchu při extrémně vysokých teplotách, které mohou dosahovat až 900°C. Neobejdou se bez nich ani rafinerie, pro které jsou klíčové. Pokud by škodlivé látky nebyly ve výrobě správně odváděny a filtrovány, měly by závažné zdravotní dopady na lidský organismus.

„Některé konstrukce mohou dosahovat i 22,5 metrů, což už může znesnadňovat transport. Nicméně i na takové případy jsme logisticky připravení,“ říká Lipovskij, který následně doplňuje, že velký zájem, vyjma filtračních jednotek, je hlavně o inteligentní technologická řešení, kterými jsou hradecké mobilní elektrostanice. Ty za sebou mají řadu testů i v arktických nebo tropických podmínkách – v praxi obstály i na Sibiři nebo v Africe. Jak dočasně, tak dlouhodobě nacházejí elektrická řešení uplatnění zejména v sektorech těžby, topného průmyslu, mobilních datových center, inteligentních sítích, rozvodnách nebo např. přečerpávacích a očistných stanic. Vyhledávány bývají i jako zdroj elektrické energie pro nemocnice při nenadálých událostech.

Společnost Temlos Industry působí na českém trhu od roku 2015. Vyjma specializace v elektrotechnice se soustředí na výrobu termostatů, topných těles, ventilátorů s filtrem, příslušenství pro rozvaděče a dalších zařízení.

O společnosti PROFITEX Group

Společnost PROFITEX GROUP je odborníkem na distribuci, vývoj a výrobu inteligentních zařízení v sektoru průmyslu a energetiky. Působí v kancelářích na území střední Evropy, Číny, jihozápadní Asie a Ruska.

Kontakt pro média:

 Dana Řeháčková

d.rehackova@profitexgroup.com

www.profitexgroup.comCLOSE
CLOSE
Nahrávám