Navigace

Výroba rozvaděčů

Typy rozvaděčů

Rozváděče pro rozvodny nízkého napětí vyrábíme do různorodých průmyslových sektorů. Dodávky do těchto segmentů jsou specifické provedením a konstrukčním řešením. Dodávky jsou řešeny koncepčně s ohledem na charakter provozu. Rozváděče jsou osazeny do oceloplechových skříní, které svým provedením odpovídají současným aplikačním požadavkům na rozvodny NN do 6 300A.

Kontejnerové rozvodny se využívají převážně na odlehlých místech, technologických konstrukcích, těžebních plošinách. Konstrukční řešení kontejneru zohledňuje standardní normy nebo specifické požadavky odběratele s ohledem na rozměry, izolaci, statiku a dynamické vlivy, klimatické podmínky a vliv prostředí, vodotěsnost, požární odolnost, atd.

Celý proces projekční činnosti přes výrobu technologického kontejneru, nátěru, montování a instalace probíhá v našem areálu v Hradci Králové.

Ovládací panely jsou určeny k řízení menších technologických systémů nebo sestavy komplexních automatizovaných linek. Součástí jsou silové částí s řízením pohonů v celé škále výkonů pomocí frekvenčních měničů nebo rozběhových softstarterů.

Rozvaděče MaR (měření a regulace) jsou využívány pro ovládání řídicích systémů technologických celků a výrobních linek, systémů vytápění a chlazení, dále pro ovládání řídicích systémů výroben elektrické energie, řídicích systémů v čistírnách odpadních vod, čerpacích stanicích nebo také v energetickém průmyslu. Rozvaděče pro měření a regulaci vyrábíme výhradně na zakázku.

Naše aktivity

 • plánování projektu
 • analýza, návrhové a realizační studie
 • komerční nabídka
 • participace ve výběrových řízeních
 • koordinace subdodavatelů
 • supervize a kontrola kvality subdodavatelů
 • kontrola časového harmonogramu
 • projekce (CAD, Eplan)
 • kompletace všech dodávek a subdodávek
 • montáž
 • testování
 • servisní programy (záruční/pozáruční)

Náš tým projektových manažerů se zabývá vedením projektů, koordinací veškerých činností od plánování až po konečnou dodávku. Naše divize Engineering & Manufacturing vede aktivity převážně v odlehlých částech světa, proto máme veliké zkušenosti s prací v extrémních přírodních a lokalitách. Náš projektový tým ovládá anglický, ruský, český jazyk na úrovni mateřského jazyka.

Našimi „Core Industries“ jsou ropný, potravinářský, petrochemický průmysl a energetika. V neposlední řadě naše pozornost a aktivity směřují k průmyslovým čističkám odpadních vod.

Primárně se zaměřujeme na integraci PLC (Programmable Logic Controller) systému společnsoti Rockwell Automation / Allen Bradley. Náš tým je schopen nabídnout komplexní řešení v oblasti programování, projekční činnosti, záměně nebo servisu všech řad včetně výběhových nebo nestandartních řešení (ControlLogix, CompactLogix).

Jsme flexibilní, a proto nám nedělá problém zajistit dodání a programování ostatních výrobců jako: Schneider Electric, Siemens nebo Omron.

Reference

Kontaktujte specialistu

Milan Souček

Milan Souček

Project manager


CLOSE
CLOSE
Nahrávám