Navigace

Průmyslové a technologické konstrukce

Profitex je vaším spolehlivým výrobcem technologických kontejnerů. Nabízíme řešení na klíč, dle jedinečných potřeb zákazníka.

Technologické
kontejnery

Produkty

Filtrační
jednotky

Produkty

Akustické
kontejnery

Produkty

Kontejnery
ihned k odběru

Produkty

Technologické kontejnery obvykle vyrábíme podle individuálního zadání od klienta. Každý z nich je uzpůsoben na míru, a to podle konkrétních požadavků nebo přání. Díky tomu je zajištěna i  snadná následná implementace technologických zařízení a přístrojů podle potřeby. Jejich samotná instalace probíhá přímo u dodavatele technologie.

Na základě zadání, popř. požadavků na velikost a další parametry, vytváříme rozličné typy jednotlivých konstrukcí kontejnerů. Specializujeme se na kontejnery se sendvičovými stěnami, kontejnery pro likvidaci odpadů z ČOV, kontejnery pro trafostanice, kontejnery pro biofiltry se skrápěním vodou, kontejnery se zdvojenou podlahou pro rozvaděčové skříně, kombinované kontejnery, výměnné nástavby nebo jednoduché skladovací kontejnery. Na požádání zajistíme i specifické úpravy jako je zateplení nebo odhlučnění včetně izolací. V případě potřeby dalšího použití je možné zajistit úpravy pro okna, dveře, prostupy, přírubové připojení pro vedená potrubí, podlahu ve formě vany, kompletní elektroinstalaci nebo „C“ upevňovací profily na vnější či vnitřní opláštění, a to i ve formě zapuštěné.

Kontejnery jsou mobilní. Je možná i jejich následná demontáž a přemístění na nové působiště. Konstrukce těchto kontejnerů vyrábíme až do rozměrů 25 × 4,5 × 4,5 m. Pro kontejnery o velikostech 20´, 40´ a 45´ zajišťujeme i certifikaci CSC dle ISO 668 a ISO 1496, která zajistí možnost námořní přepravy. Certifikace jsou s ohledem na finanční náročnost vhodné zejména pro větší série kontejnerů.

Filtrační jednotky pro čištění vzduchu jsou nepostradatelné v průmyslových provozech. V lakovnách, farmaceutických provozech, strojírenství, hutnictví, gumárenství, tiskařství, petrochemii, ale i při výrobě skla, vznikají nebezpečné těkavé látky (VOC – Volatile Organic Compound) a další škodliviny jako např. průmyslové chemikálie, rozpouštědla, alkoholy, ropné produkty, které se mohou uvolňovat do ovzduší. Tyto látky je potřeba regulovat. Filtrační jednotky je odstraňují při vysokých teplotách (nad 800 °C). V důsledku toho chrání nejen životní prostředí, ale i kvalitu ovzduší v samotných výrobnách a provozech.

Navrhujeme speciální kovové (ocelové) konstrukce pro filtrační jednotky (jednoduché i složitější), které spalují průmyslové látky katalytickým nebo termickým spalováním. Jednotlivé typy se od sebe liší podle svých funkcí, tzn. že vyjma spalování mohou být doplněny i různými mechanickými filtry.

Aktuálně vyrábíme ocelové konstrukce spalovacích filtračních jednotek, ocelové konstrukce pro umístění kapsových filtrací vzduchu, ale i kruhové uzavírací klapky vzduchotechnických potrubí pro průměry potrubí od 700 mm do 1600 mm (teploty do 900  °C).

Technologické kontejnery, které jsou zvukově izolované, jsou optimálním řešením do průmyslových provozů. Poskytují dostatečné tlumení, a proto jsou ideálním „krytem“ hlučnějších přístrojů a zařízení. Kontejnery mají speciálně designované ocelové konstrukce. Jejich součástí je i nosná zvukoizolační podlaha a tlumená ventilace pro instalaci zařízení.

Dále se zaměřujeme na výrobu akustických kontejnerů pro záložní zdroje, kterými jsou motorgenerátory, nebo kontejnery pro kogenerační jednotky.

Projekt –  od podrobně zpracovaného návrhu až po následnou výrobu – realizujeme podle požadavků od klienta, a to i s ohledem na doplnění osvětlení, externí zařízení aj. Zajišťujme nejvyšší míru odhlučnění pro dieselové i plynové generátory, a proto je možné jejich využití a umístění i v rekreačních a obytných oblastech.

V případě potřeby přepravy prostřednictvím lodní dopravy zajišťujeme certifikace CSC podle ISO 668 a ISO 1496.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem nebo využijte náš kontaktní formulář.


CLOSE
CLOSE
Nahrávám